Bowinn wordt mogelijk gemaakt door:

Feestelijke
afsluiting van het project “Modern Living, Conscious Building”

Vrijdag 17 juni was weer de eindpresentatie van 128 eerste jaarstudenten van 9 technische opleiding van NHL Stenden bij ‘atelier’ Bowinn te Dokkum. Na een aantal spannende weken van samenwerken, onderzoeken en het afleveren van een prototype voor opdrachten uit het mkb-bedrijfsleven in de sector bouw- en installatietechniek, waas er naast gezonde spanning ook tijd voor ontspanning.

De studenten kwamen aan met verrassende oplossingen. Van industriële bouwprocessen, logistieke oplossing, nieuwe biobased bouwmaterialen voor de fabricage van gevelelementen, sensortechniek voor slimme klimaatsystemen tot het gebruik van biocomposiet. Alle productinnovaties zijn binnenkort te bekijken bij Bowinn.

Na een intensieve presentatie, werden de uiteindelijke projectcijfers uitgereikt bij brouwerij Kâldkletske in Dokkum, de achterburen van Bowinn.

MDP project

MDP project Modern Living Conscious Building 2022

Eerstejaars
studenten NHL Stenden geven in Dokkum hun kijk op innovatief bouwen en wonen

Eerstejaars studenten geven bij Bowinn in Dokkum hun kijk op innovatief bouwen en wonen: ‘Wat moeten we met eerstejaars, zeiden opdrachtgevers in het begin’
Met onbevangen blik kijken – dat is de kracht van de eerstejaars studenten die vrijdag hun kijk op innovatief bouwen en wonen presenteerden bij Bowinn in Dokkum. Het levert een stroom aan slimme ideeën op.

,,Wat moeten we met eerstejaars, zeiden opdrachtgevers in het begin’’, vertelt Martin van der Veen, ,,Die kunnen immers niks…. Tot ze zagen met welke oplossingen deze studenten kwamen.’’
Van der Veen is directeur van Bowinn, campus voor innovatie in de bouw. Vrijdag lieten 128 studenten van opleidingen als bouwkunde, technische bedrijfskunde, werktuigbouwkunde en toegepaste wiskunde bij hogeschool NHL Stenden zien dat een frisse blik verrassende ideeën kan opleveren.

Slimmer
Er valt nog een wereld te winnen als het gaat om de bouw. Woningen, scholen en kantoren kunnen veel slimmer gemaakt worden, waarbij het gebruik van duurzame materialen door de sterk gestegen prijzen van allerlei materialen opeens wel rendabel is. Maar ook het verblijf in een gebouw kan comfortabeler en gezonder.
Just Zijlstra (civiele techniek) uit Leeuwarden en Marcel Schram (werktuigbouwkunde) uit Berltsum bogen zich, samen met andere studenten, over de vraag of slimme sensoren het klimaat in een woning kunnen verbeteren. Ze ontwikkelden een sensor die verschillende bewoners herkent en temperatuur en lichtsterkte van lampen afstemt op hun voorkeuren. De sensoren kunnen meer: als de wind pal op de voorgevel staat, gaan de ventilatieroosters daar dicht en aan een andere kant van de woning open.
,,Door corona zijn mensen steeds meer thuis gaan werken’’, zegt Just. ,,Dan is het van belang dat het leefklimaat in de woning ook goed is.’’ De sensoren kunnen nog veel meer, voegt Marcel toe, maar in dit onderzoek hebben ze hun werkterrein afgebakend tot het binnenklimaat.
Alarm slaan
Opdrachtgever Edwin Muller van Let Things Talk uit Drachten ziet in gebruik van sensoren binnenshuis mogelijkheden om mensen langer zelfstandig te laten wonen. ,,Met sensoren kunnen we bijvoorbeeld vaststellen of iemand staat, zit, of ligt. Als een ouder iemand thuis is gevallen, kun je dan alarm slaan.’’
Van der Veen is tevreden over de inbreng van de studenten. De onderzoeken op het gebied van technische innovaties voor industrieel, duurzaam en circulair bouwen maken niet alleen de bouwsector enthousiast, hoopt hij. ,,Het is ook een kans voor bedrijven om in beeld te komen bij deze studenten. Iedereen zit te springen om personeel, wij brengen jonge mensen nu in een vroeg stadium in contact met bedrijven die misschien na hun studie een mooie baan voor hen hebben.’’

Just Zijlstra (links) en Marcel Schram leggen uit wat sensoren in een woning kunnen doen. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Maarten Pennewaard • 17 juni 2022Just Zijlstra (links) en Marcel Schram leggen uit wat sensoren in een woning kunnen doen.

Project
Koninklijke Damstra Installatietechniek succesvol afgerond

Marnick Bijlsma en Stefan Verbeek, twee bevlogen studenten van NHL Stenden Hogeschool mochten in samenspraak met Bowinn, campus voor innovatie in de bouw, afgelopen semester een project uitvoeren bij Koninklijke Damstra Installatietechniek waar verschillende opleidingen samenwerkten aan een project over de toekomst van de installatiesector. Deze sector staat voor grote veranderingen waar nog veel onduidelijkheden zijn. Er is onder andere gekeken naar de mogelijkheid om te verduurzamen en werkzaamheden op een efficiëntere manier in te gaan vullen. Deze samenwerking heeft een goed resultaat opgeleverd waar studenten in het bedrijfsleven een betekenis konden zijn voor een super leuk innovatief bedrijf als Koninklijke Damstra Installatietechniek.

Maar
liefst 128 studenten van NHL Stenden presenteren innovatie bij Bowinn

Op vrijdag 17 juni a.s. vanaf 13:00 uur tot 17:00 uur wordt er door maar liefst 128 studenten, van 9 bouw gerelateerde technische opleidingen van NHL Stenden Hogeschool bij Bowinn, campus voor innovatie in de bouw en tevens atelier van NHL Stenden Hogeschool een eindpresentatie gegeven. In opdracht van Bowinn zijn bij verschillende bouw- en installatiebedrijven onderzoeken verricht en worden er op 17 juni aanbevelingen gepresenteerd aan het bedrijfsleven en beoordeeld door de docent/onderzoekers op het gebied van technisch innovaties voor industrieel en circulair bouwen.

Een voor Noordoost Fryslân unieke samenwerkingen tussen HBO onderwijs en de sectoren bouw- en installatietechniek. Wat vorig jaar als een pilot is gestart, werd dit jaar bestendigd doordat Bowinn nu officieel “Atelier” van het NHL Stenden Hogeschool is geworden. Door een aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te creëren krijgen studenten in een vroeg stadium een directe connectie met het bedrijfsleven. Door de kennisoverdracht tussen het onderwijs en bedrijfsleven, wordt er naast theorie ook direct technisch kennis uitgewisseld op het gebied van industrieel, circulair en biobased bouwen.

In het multidisciplinair project “Modern Living, Conscious Building” pakken studenten vraagstukken op van het bedrijfsleven en gaan hier gezamenlijk oplossingen voor bedenken. De oplossingen en prototypes worden op 17 maart gepresenteerd bij Bowinn.

Bowinn is hiervoor de aangewezen plek waar kennis en innovatie samenkomt. Hier wordt door leden, kennispartners en mbo- en hbo onderwijs gezamenlijk gewerkt aan toekomstgerichte ontwikkelingen voor de bouw- en leefomgeving in Fryslân.

Uniek doorlopend MDP-project in Noordoost Fryslân

De bouwcampus in Dokkum is een broedplaats met een open karakter. De focus ligt op industriële- en circulaire innovaties die alle (bouw)sectoren raken, in de volle breedte. Op de campus worden nieuwe toepassingen onderzocht, ontwikkeld en getest. Er wordt plek geboden aan ondernemers en onderzoekers om volop te kunnen experimenteren.
“De betrokkenheid van ondernemers uit de regio om aan dit project deel te nemen is groot’, aldus Martin van der Veen, directeur van Bowinn, “want zij bepalen dan ook de agenda van Bowinn”. Door een groeiend tekort aan technisch personeel is het belangrijk om technische studenten in een vroeg stadium kennis te laten maken met het bedrijfsleven in de regio. Vanuit deze gedachte is de samenwerking met NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden ontstaan. Hierdoor kunnen we gezamenlijk de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt realiseren en hopen hierdoor het tekort aan bekwame vakmensen te verkleinen.

 

De Stad als campus, de regio als proeftuin

Als invulling voor de City Deal Kennis Maken bundelen de gemeente Leeuwarden en de onderwijsinstellingen in de stad hun krachten in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen voor het oplossen van relevante vraagstukken. De geactualiseerde Kennisagenda Fryslân 2019 – 2025 staat daarbij centraal, en met name de  de transitie-opgaven waar de (Friese) samenleving voor staat. Met de inzet van living labs en experimenten willen de City Deal-partners oplossingen ontwikkelen en testen voor deze maatschappelijke opgaven. Zo wil Friesland zich nu verder ontwikkelen als innovatieve en lerende regio. Er zijn op de gebieden van Agrofood, Watertechnologie, Duurzaamheid, Hospitality, Meertaligheid, Sociale innovatie, Cybersafety al verschillende experimenten gaande. Ook zijn er ontwikkelingen in de Friese kennisinfrastructuur die direct aansluiten op de maatschappelijke opgaven, zoals de komst van RUG/Campus Fryslân, het onderwijsconcept Design Based Education van NHL Stenden Hogeschool en het werken aan campussen en (inter)nationale verbindingen.

NHL Stenden Hogeschool en Design Based Education (DBE)

We willen onze studenten een uitdagende en inspirerende leeromgeving bieden met eigentijdse faciliteiten. Een aantal uitgangspunten zijn voor ons belangrijk:

Leren van praktijkervaringen
We vinden het belangrijk dat je vanaf het begin met de praktijk in aanraking komt en werkt aan actuele real-life vraagstukken. De samenwerking met de praktijk is inspirerend en motiverend. Je werkt aan praktijkvraagstukken in Ateliers (*) binnen of buiten de hogeschool. Daarnaast leer je in de praktijk via stages of werkplekleren. We bieden verschillende studentengroepen (voltijd, duaal en deeltijd) passend onderwijs en ruimte voor persoonlijke leerroutes. Werkenden (deeltijd- en duaal) studenten) kunnen hun werkplek benutten.

Leren van en met elkaar
Studenten verschillen van elkaar als het gaat om kwaliteiten, ervaringen en culturele achtergrond. Door samen te werken aan praktijkvraagstukken benut je deze verschillen en leer je van elkaar. In ateliers vorm je een leergemeenschap en leren studenten, docenten en werkveld van elkaar. Je werkt vanaf het begin samen aan real-life vraagstukken en leert van én met elkaar. Je werkt veel samen met het werkveld en in toenemende mate met studenten van andere opleidingen en onderzoekers.

Aandacht voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling
We willen samen een leeromgeving creëren waarin je je als mens en professional ontwikkelt. Een omgeving waarin je gekend en erkend wordt. Onze docenten zijn vakbekwaam, maar hebben ook oog voor jouw leerproces. Ze coachen je en geven je veelvuldig feedback

Waar draagt dit project aan bij?

Mensen willen graag comfortabel leven en wonen. Tegelijkertijd wordt van ons allen gevraagd een zo klein mogelijke voetafdruk achter te laten in het milieu. De trend tot verduurzaming en meer circulair maken van de economie wordt steeds duidelijker zichtbaar. Hiervoor is de inbreng van kennis en onderzoek door studenten van groot belang.

Goed opgeleid personeel voor de bouwsector

Door specifiek deze aansluiting te maken tussen onderwijs en arbeidsmarkt kunnen studenten van het HBO onderwijs nu vanuit de bouwcampus in Dokkum met leerdoelen aan de slag in de regio. Naast de samenwerking is ook het MBO onderwijs (ROC Friese Poort en het Friesland College) in Fryslân aangesloten. Bowinn wil samen met het onderwijs werken aan een toekomstig bestendige regio, waarbij de Friese bouwsector kan profiteren van goed opgeleide mensen.

Uitnodiging
Masterclass Wendbaar vakmanschap, succesfactoren voor implementatie

Datum: donderdag 30 juni 2022
Tijdstip: 15.00 – 17.00 uur. Inloop vanaf 14.45 uur
Locatie: Bowinn, Hogedijken 20, 9101 WV Dokkum

Hoge energieprijzen, schaarse grondstoffen en een krappe arbeidsmarkt. Hierop inspelen doet een groot beroep op het innovatievermogen en de wendbaarheid van bedrijven en hun medewerkers. De afgelopen jaren zijn bij diverse bedrijven opleidingstrajecten uitgevoerd om dit innovatievermogen te versterken en het wendbaar vakmanschap van de medewerkers te ontwikkelen.

TNO heeft de aanpak en resultaten van vijf van deze trajecten gemonitord en geanalyseerd, namelijk van YellowChips, FrieslandCampina, Bakery Sweets Center (leidinggevenden van verschillende bedrijven), Holiday Ice en Vitens. Tijdens deze masterclass worden de bevindingen gepresenteerd door TNO. We gaan dieper in op de rode draden in de aanpak, de succesfactoren en de resultaten.

Lees hier een beknopte samenvatting van de pilots.

Deze masterclass is voor iedereen die op zoek is naar een aanpak om te anticiperen op de veranderingen in de markt en de concurrentie een stap voor wil blijven. Directeuren, managers, leidinggevenden, opleidings- en HR functionarissen die op zoek zijn naar nieuwe en goed werkende manieren om hun bedrijf en medewerkers te ontwikkelen.

We eindigen deze masterclass met een borrel om nog even na te praten en om ervaringen uit te wisselen.

Wil je ook hierbij aanwezig zijn?  De masterclass op donderdag 30 juni is van 15.00 – 17.00 uur bij Bowinn in Dokkum. Aanmelden kan via Arry Verhage, a.verhage@sol-online.nl of via Bowinn, Martin van der Veen, mrvanderveen@bowinn.nl

Meer
dan 100 studenten NHL Stenden aan de slag bij Bowinn

Meer dan 100 studenten van NHL Hogeschool Stenden, van 9 technische opleidingen voeren gezamenlijk het project “Modern living, Conscious Building” uit bij Bowinn, campus voor innovatie in de bouw te Dokkum.
Diverse onderzoeksvraagstukken liggen op het vlak van industrieel, biobased, circulair en modulair bouwen. Maar ook gaan studenten aan de slag met sensortechnologie en smartvision. Dit alles om kennis te kunnen delen en te leren in samenspraak met het bedrijfsleven in het kader van aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. In onze rol als opdrachtgever waren we samen met de tutoren geraakt door het enorme enthousiasme van alle studenten. Ga zo door!

 

Multidisciplinair
project (MDP) van start bij Bowinn met ruim 100 studenten van NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden

Vandaag is opnieuw een multidisciplinair project gestart met ruim 100 studenten van NHL Stenden hogeschool bij Bowinn, campus voor innovatie in de bouw. Studenten en tutoren van 9 technische opleidingen werken samen met Bowinn en aangesloten bedrijven aan innovatieve oplossingen.

Dit jaar heeft als thema biobased, circulair en modulair bouwen op een geïndustrialiseerde bouwmethode. Met Bowinn als opdrachtgever en ruim 20 aangesloten bedrijven willen we de voorbereidingen treffen voor een geïndustrialiseerd bouwproces in een nieuwe fabriek. Doelstelling is om volledig biobased woningen te bouwen in Fryslân. Volledig vanaf de tekentafel met architecten en bouwbedrijven modulaire woningen ontwikkelen. Hierbij te denken aan biobased geproduceerde kozijnen met biocomposiet, slimme sensoren en binnenklimaatsystemen, 0% CO-2 uitstoot en van innovatieve bouwmaterialen die lokaal in de regio geproduceerd kunnen worden op basis van vlas en hennep. Daarnaast is het de bedoeling om samen met ruimtelijke ordening studenten met Friese gemeenten in gesprek te gaan hoe de schaarse ruimte in Fryslân kan worden benut voor biobased bouwen.

Tijdens al deze onderzoeksopdrachten wordt ook Smart Vision toegepast. Smart Vision is Computer Vision – het automatiseren van visuele inspecties – houdt in dat met behulp van een computer, camerabeelden worden geïnterpreteerd, waarna deze informatie wordt gebruikt om andere processen aan te sturen. Denk aan kwaliteitscontrole, automatische positie- en oriëntatiebepaling, ziektedetectie, defectmetingen en het sorteren van producten.

Om de studenten te laten kiezen uit drie aansprekende projecten zijn de studenten warm gemaakt middels een kort introductie filmpje.

Voor vragen of interesse als ondernemer, neem vrijblijvend contact op met Bowinn.

Wat
is er nu leuker dan de week af te sluiten met filmopnames bij Bowinn

Vandaag zijn filmopnames gemaakt bij Bowinn in verband met de aftrap voor het nieuwe multidisciplinair project van NHL Stenden Hogeschool in samenwerking met Bowinn, campus voor innovatie in de bouw te Dokkum. Het project “Modern Living, conscious building” . Hierbij gaan, net als het afgelopen jaar, ongeveer 125 studenten onderzoek doen naar het opzetten van een slimme fabriek voor het bouwen van volledig biobased en circulair gebouwde woningen. Bowinn, als opdrachtgever heeft samen met bouw- en installatiebedrijven een aantal opdrachten geformuleerd. Binnen het klimaatakkoord moet er versneld kennis komen om op industriële wijze de vraag naar betaalbare biobased en circulaire woningen te kunnen realiseren. Hierbij gaan de studenten aan de slag met het ontwerp, opslag en productie maar ook met slimme energie besparende oplossingen voor de sector bouw. Een van de belangrijke onderdelen is het gebruik van Smart Vision, een combinatie van computertechnologie en data-science cameratechnologie. Al met al een toffe uitdaging voor de studenten en opvolgend een waardevolle kennisuitwisseling met de bouwsector.

Succesvolle
ledenbijeenkomst van Bowinn

Op woensdag 16 maart jl., was het dan zo ver. De eerste druk bezochte ledenbijeenkomst van Bowinn van het jaar. Met opkomst van ruim veertig leden, partners en associate partners, werd iedereen bijgepraat over alle projecten van en voor ondernemers en de projecten met studenten van mbo- en hbo onderwijs. De ontvangst werd verricht door Cor Hager, bestuurslid Bowinn. Het stokje werd overgenomen door Martin van der Veen die een presentatie gaf over alle projecten die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden en bedankte dan ook de ondernemers voor hun bijdrage in dit proces.

Daarna was het woord aan Jouke Douwe de Vries, wethouder van de gemeente Noardeast-Fryslân over de rol en het belang van Bowinn voor ondernemers en de werkgelegenheid in de technische sector. Met name technisch onderwijs in de regio verdient meer aandacht. Het is van belang dat er een betere aansluiting komt tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio.

De volgende interessante spreker was Sicco Huisman, investment manager van FSFE (Fûns Skjinne Fryske Enerzjy). Sicco heeft alle aanwezigen meegenomen in de wereld van financiering van verduurzaming van vastgoed. FSFE kan een waardevolle aanvulling zijn om het verduurzamen van vastgoed voor ondernemers te kunnen versnellen in samenspraak met reguliere financiers en subsidieverstrekkers.

Als klap op de vuurpijl naam Dr. ing. Wilbert van den Eijnde, associate lector aan de NHL Stenden Hogeschool de aanwezigen mee in de wereld van Smart Industry. Hoe gaat de bouwwereld op traditionele wijze de realisatie van de bouw van duizenden woningen voor haar rekening nemen? Welke rol speelt automatisering en digitalisering een rol? In hoeverre wordt het huidige personeelsbestand opgeleid om de vaardigheden van Smart Building zich eigen te maken. Al met al een boeiend interactief betoog.

Daarna was het uiteraard tijd om eindelijk weer fysiek te kunnen netwerken onder het genot van een hapje en drankje.

Lighthouse
Club Friesland bezoekt Bowinn

Op maandag 14 maart zijn leden van de Lighthouse Club, afdeling Friesland op bezoek geweest bij Bowinn.

Bij de Lighthouse Club ontmoet de bouw- en vastgoedsector elkaar, van young professionals en startups tot ervaren ondernemers en leidinggevenden. Iedereen is welkom, als je iets waardevols meebrengt in de vorm van leiderschap, ondernemerschap, innovatie, netwerk of kennis.

Afgelopen maandag ging de meeting over innovatie in de bouw. Martin van der Veen, directeur van Bowinn,  gaf een boeiende presentatie over de rol van Bowinn binnen de sector bouw, installatietechniek en infrasector. Alle projecten die samen met ondernemers en onderwijspartijen op het gebied van Smart Industry in de bouw, circulair en biobased bouwen worden gerealiseerd, passeerden de revue. Daarnaast werd er een toelichting gegeven over de belangrijke rol van mbo- en hbo onderwijs in Fryslân. Studenten in een vroeg stadium in contact brengen met het bedrijfsleven. De leden stonden er versteld van studenten op het gebied van onderzoek al voor elkaar hadden gekregen voor het bedrijfsleven. Vorige jaar hebben er meer van 100 studenten een rol gespeeld binnen Bowinn en haar leden.

Daarnaast werd er een rondleiding gegeven en toelichting op de onderzoeksruimtes. Hierbij werd ook aandacht besteed aan de rol van de klimaatkamers van Bowinn waar testen mogelijk zijn op bijvoorbeeld nieuwe biobased isolatiematerialen, warmtepompen, bouwmaterialen en dergelijke. Ook werd er aandacht besteed aan het gebruik van biocomposieten in de bouw. Hieruit bleek dat veel aanwezig leden nog niet op de hoogte waren van deze biobased bouwmaterialen. Dit betekent dat Bowinn samen met ComposIt (onderdeel van NHL Stenden Emmen) hier nog meer aandacht aan moet besteden.

Vanuit de leden van de Lighthouse Club kwam duidelijk naar voren dat willen we als bouwsector de doelen van het klimaatakkoord gaan halen, ketensamenwerking noodzakelijk is.

De avond werd middels een rondleiding en een uitstekend verzorgt buffet afgesloten bij de achterburen van Bowinn, Brouwerij Dockum.