Bowinn wordt mogelijk gemaakt door:

Exportambitie
veel hoger dan verwacht!

Exportambitie veel hoger dan verwacht!

De afgelopen maanden is er een onderzoek verricht door WTC Noord Nederland, NHL Stenden, Bowinn en de Rabobank in samenwerking met de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel naar de exportambitie van de bedrijven in hun gemeenten. Uit eerder onderzoek in 2019 (bron: waarstaatjegemeente) is gebleken dat het percentage bedrijven dat exporteert met 5% ver onder het gemiddelde ligt.

Export is één van de belangrijkste pijlers van onze economie. 9% van alle bedrijven in Nederland zorgen voor 1/3 van onze welvaart. De export zorgt voor 32% van onze werkgelegenheid.

Aan de hand van een a-selecte steekproef van 210 bedrijven in deze gemeenten blijkt dat het aantal exporteurs op dit moment aanzienlijk hoger ligt en rond de 6% uitkomt. Dit betekent een toename van 23%.  Daarnaast geven maar liefst 17% van de bedrijven die nog niet exporteren aan dat zij ambitie hebben om de export te willen oppakken. Als deze bedrijven hun ambitie de komende jaren gaan waarmaken, komen deze 4 gemeenten dicht in de buurt van het landelijke gemiddelde. Dat zou een geweldige prestatie zijn en zal serieus bijdragen aan de economische ontwikkelingen in deze gemeenten.

Vooral het vinden van een betrouwbare zakenpartner in het buitenland, het opstellen van een export strategie en het verkrijgen van marktinformatie wordt door ondernemers gevraagd. De partners in dit project hebben al aangegeven een vervolgproject op te willen starten om zowel de bestaande exporteurs als de bedrijven met ambitie te kunnen ondersteunen.

Dit onderzoek is tot stand gekomen met subsidie vanuit de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân 2021-2. De versnellingsagenda is onderdeel van de Regio Deal Noordoost-Fryslân.

Op maandag 31 oktober worden de uitkomsten van het onderzoek om 16:00 uur gepresenteerd bij Bowinn in Dokkum. U bent daar van harte welkom.

Meer informatie: Evert Jan Schouwstra, World Trade Center Noord Nederland 06 1003 4513 – email: e.schouwstra@wtcl.nl

Locatie: BOWINN, Hogedijken 20, 9101 WV Dokkum

Maandag 31 oktober 2022

Tijd van 16:00 tot 18:00 uur

Aansluitend een netwerkborrel.

Scholieren
getriggerd door de wereld van het wonen bij Bowinn te Dokkum

Een honderdtal vmbo-tl/mavo-leerlingen uit de regio Noordoost-Friesland en het Westerkwartier gaat de komende weken aan de slag met een levensechte praktijkopdracht. In het kader van het nieuwe vak Technologie & Toepassing (T&T) storten de scholieren zich op een challenge rond het thema wonen.

De T&T-uitdaging maakt onderdeel uit van het project Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland (STO-NOF), dat leerlingen enthousiast moet maken voor opleidingen en beroepen in de technische wereld. De kick-off van de battle was woensdagmiddag 12 oktober in Dokkum. Bij Bowinn, de campus voor innovatie in de bouw, deden de scholieren mee aan een zestal workshops van ondernemers uit de woon- en bouwbranche.

T&T komt vanaf augustus 2024 op het rooster te staan. De tl/mavo-scholen zijn momenteel volop bezig met het in de steigers zetten van het vak. Bij de ontwikkeling wordt ook de samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen gezocht om leerlingen kennis te kunnen laten maken met de diverse branches. Ook is het de bedoeling dat er levensechte opdrachten bij de ondernemers vandaan komen.

Van een aantal bedrijven kregen de scholieren van het Dockinga College Dokkum, Piter Jelles Dalton Dokkum, Piter Jelles !mpulse Kollum, het Lauwers College Kollum, Buitenpost en Grijpskerk en Aeres Buitenpost bij de kick-off ook al daadwerkelijk een opdracht voorgeschoteld. Uit de reacties van de leerlingen werd duidelijk dat de presentaties door de bedrijven goed in de smaak vielen. ,,Dit is hartstikke leuk en heel erg leerzaam”, zo klonk het alom.

De workshops werden verzorgd door Esther Steringa van Esthers Lifestyle uit Opende, Pieter Boomsma van Durasyst uit Marrum, Marten Claus van Bouwbedrijf Kootstra van der Veen uit Harkema, Wim Noorlander van Noorlander Techniek uit Leeuwarden, Edwin Muller van Let Things Talk uit Drachten en civiel technisch projectleider Jan de Boer van de gemeente Achtkarspelen. De ondernemers hadden het eveneens uitstekend naar hun zin. ,,Wij proberen de leerlingen te . En dat lukt heel goed.”

 

Projectleider Sipke Saakstra van T&T keek eveneens met een glimlach terug. ,,De opzet was om leerlingen in contact te brengen met het bedrijfsleven en ze zicht te laten krijgen op wat er allemaal speelt rond het bouwen en inrichten van een huis. Dat is meer dan geslaagd.” Ook was er volop interactie, zo constateerde Saakstra. ,,De leerlingen werden mooi uitgedaagd door de ondernemers.”

De finaledag van de challenge staat voor 7 december op de rol, wanneer de leerlingen hun oplossingen voor de vraagstukken, maquettes en prototypes et cetera presenteren. Voor de winnaar staat er een drone klaar. Die gaat naar ons, lachten drie meiden vastberaden na afloop van de workshops. ,,Dit was allemaal erg interessant. We kunnen nu bijna zelf een huis bouwen…”

Terugblik
op een druk bezochte kennissessie Wet Kwaliteitsborging bij Bowinn

Op 20 oktober 2022 is bij Bowinn, campus voor innovatie in de bouw, te Dokkum een druk bezochte kennissessie gehouden over de aankomende Wet Kwaliteitsborging voor de bouwwereld. Samen met Bouwend Nederland, afdeling Fryslân, hebben 4 sprekers hun kennis gedeeld met de aanwezige deelnemers. Na een gezamenlijk welkomstwoord van Cor Hager, bestuurslid van Bowinn en Willemijn Visscher, programmamanager van Bouwend Nederland, ging de kennissessie van start. Martin van der Veen, directeur van Bowinn, liet in een korte presentatie de rol van de bouwcampus zien maar ook de kracht van de studenten in het bedenken van praktische en innovatieve oplossingen voor het bedrijfsleven. In de afgelopen 2 jaar hebben meer dan 300 studenten van NHL Stenden hogeschool hun kennis gedeeld met het bedrijfsleven. Een win-win situatie als het gaat om de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Er zijn nog veel onduidelijkheden over de datum van invoering, maar het is inmiddels duidelijk dat de nieuwe wet veel invloed heeft op de verslaglegging binnen de bedrijfsvoering. En hoe doe je dat? Dat er kennis ontbreekt was wel duidelijk. Meer dan 80 ondernemers uit de sectoren bouw-, installatietechniek en infra hadden zich aangemeld voor deze kennissessie.

Om kennis te delen met collega bedrijven, was de eerste spreker Erik Pereboom, hoofd woningbouw van Bouwbedrijf Postma te Kootstertille. Zij hebben als bouwbedrijf inmiddels meegedaan aan de pilot Wkb van Bouwend Nederland. In een heldere presentatie gaf Erik aan waar collega bouwers rekening moeten houden in hun verslaglegging.

Daarna was het woord aan mr. Jeroen Knot en mr. Karin Attema, beiden advocaat sectie vastgoed- en civiel bouwrecht bij Trip Advocaten. Met een boeiend betoog gingen beide advocaten in op juridische kanten en mogelijke aansprakelijkheden binnen de uitvoering van de wet. Middels een duidelijke presentatie werd het de deelnemers duidelijk waar men rekening mee moest houden met bijvoorbeeld het opstellen van een aannemingsovereenkomst.

Daarna was het woord aan Niels Poort, productmanager van Bouw7 Exact over softwarematige oplossing binnen de bedrijfsvoering van een bedrijf. Hij liet doormiddel van een demo versie de mogelijkheden van verslaglegging van data zien. Dankzij de hoge opkomst werd het een interactieve middag. Ter afsluiting was er een netwerkborrel bij Brouwerij Dockum.

 

 

Uitnodiging
kennissessie Wet Kwaliteitsborging (Wkb) op donderdag 20 oktober a.s. is volgeboekt.

De kennissessie Wkb is volledig volgeboekt. Nieuwe aanmeldingen kunnen we helaas niet meer toelaten.

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat naar verwachting vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs in. De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2025 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Vanaf 2026 volgen de andere bouwwerken.

Wat betekent de invoering van de nieuwe wet Wkb voor uw bedrijfsvoering?

Hierbij nodigen wij u, Bowinn en Bouwend Nederland, van harte uit voor een kennissessie over de invoering van de Wkb en wat dit voor uw bedrijf zal betekenen. Zijn er valkuilen, implementatie in uw bedrijf en de mogelijk juridische en/of financiële gevolgen. Zie ook de agenda op onze website.

Doelgroep: mkb-ondernemers sectoren bouw- en installatietechniek, afdelingen bouw- en woningtoezicht gemeenten, ZZP’ers in de bouw

Datum: 20 oktober 2022 | Inloop 15:30 uur | Aanvang 16:00 uur | Sluiting 18:00 uur | Aansluitend netwerkborrel

Sprekers:

De heer Erik Pereboom, hoofd woningbouw van Bouwbedrijf Postma gevestigd te Kootstertille en Hantum over de implementatie binnen hun bedrijf en de heer mr. Jeroen Knot, specialist vastgoed- en civielrecht van Trip Advocaten & Notarissen neemt u mee aan de juridische kant en de mogelijke gevolgen bij het niet naleven van de wet. En Bouw7Exact uit Dokkum neemt u mee in de softwarematige oplossingen. Er is voldoende tijd ingeruimd voor het stellen van vragen en na de presentatie tijdens de netwerkborrel.

Direct aanmelden kan via: mrvanderveen@bowinn.nl of telefonisch aanmelden op (+31)6 11 47 14 32. Vermeld daarbij uw bedrijfsnaam en het aantal personen. Maximaal 2 per bedrijf of gemeente.

Volop
kruisbestuivingen bij inspirerende bijeenkomst

Ondernemers en scholen hebben vorige week in Dokkum een volgende stap gezet op weg naar sterk techniekonderwijs in de regio Noordoost-Friesland. Bowinn, campus voor innovatie in de bouw, vormde het decor van een bijeenkomst vol toenadering en inspirerende ideeën.

Bij elkaar over de vloer komen is ook essentieel als het gaat om een goede afstemming tussen het onderwijsveld en het bedrijfsleven, zo werd duidelijk uit onder meer inleidingen en allerhande groepsgesprekken. Het project Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland (STO-NOF) moet jongeren (weer) enthousiast maken voor techniek en technologie. Gelet op de huidige én de toekomstige arbeidsmarkt is dat ook broodnodig. Bedrijven kampen momenteel met een tekort aan personeel. Over een aantal jaren zal dat niet anders zijn, is de verwachting.

En dus gloort er voor de jeugd een heel mooi perspectief als het gaat om werkgelegenheid in de techniek en technologie in de regio. Binnen het project STO-NOF willen de scholen en het bedrijfsleven samen met de overheden er voor zorgen dat de leerlingen kiezen voor een toekomst in de techniek en technologie. Dat vindt plaats middels een vijftal ontwikkellijnen. Daarbij is het zaak dat er volop verbindingen ontstaan tussen het onderwijsveld en het bedrijfsleven, zo werd benadrukt op de meeting in Dokkum.

De bijeenkomst werd gehouden in het kader van de start van het nieuwe schooljaar.

In Bowinn waren techniekdocenten van het voortgezet onderwijs, schoolleiders en schoolbestuurders uit het voortgezet onderwijs, vertegenwoordigers van het mbo, brancheverenigingen en technische bedrijven uit de regio Noordoost-Friesland present. Met elkaar in contact komen en van gedachten wisselen over allerhande aspecten is van grote waarde om de noodzakelijke stappen te kunnen zetten, zo viel onder meer in de Bowinn-campus te beluisteren. “Gewoon even een kop koffie met elkaar drinken levert soms heel wat op.”

Ook zijn bedrijfsbezoeken, gastlessen en workshops van belang om de jeugd enthousiast te maken voor techniek en technologie. ,,Laat een onderneming in de school komen en laat de kinderen leuke dingen doen. Het werkt perfect”, zo vertelde een docent over z’n ervaringen. Daarnaast werd de suggestie gedaan om met leermeesters te gaan werken. Deze ervaren krachten kunnen binnen een bedrijf de medewerkers van de toekomst de fijne kneepjes van het vak bijbrengen, is het idee.

Een ander aspect dat de jeugd enthousiast kan maken voor techniek en technologie, is door hen levensechte opdrachten te laten uitvoeren. Via het nieuwe vak T&T (Technologie & Toepassing) gaat dat ook gebeuren in de vmbo-gl/t- opleidingen in het vmbo. Daarbij is het zaak om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen, net zoals dat eveneens voor de andere wederzijdse behoeften geldt.

Wil je meer informatie of een bijdrage leveren aan Sterk Techniekonderwijs? Kijk dan op www.sterktechniekonderwijs.nl.

 

Feestelijke
afsluiting van het project “Modern Living, Conscious Building”

Vrijdag 17 juni was weer de eindpresentatie van 128 eerste jaarstudenten van 9 technische opleiding van NHL Stenden bij ‘atelier’ Bowinn te Dokkum. Na een aantal spannende weken van samenwerken, onderzoeken en het afleveren van een prototype voor opdrachten uit het mkb-bedrijfsleven in de sector bouw- en installatietechniek, waas er naast gezonde spanning ook tijd voor ontspanning.

De studenten kwamen aan met verrassende oplossingen. Van industriële bouwprocessen, logistieke oplossing, nieuwe biobased bouwmaterialen voor de fabricage van gevelelementen, sensortechniek voor slimme klimaatsystemen tot het gebruik van biocomposiet. Alle productinnovaties zijn binnenkort te bekijken bij Bowinn.

Na een intensieve presentatie, werden de uiteindelijke projectcijfers uitgereikt bij brouwerij Kâldkletske in Dokkum, de achterburen van Bowinn.

MDP project

MDP project Modern Living Conscious Building 2022

Eerstejaars
studenten NHL Stenden geven in Dokkum hun kijk op innovatief bouwen en wonen

Eerstejaars studenten geven bij Bowinn in Dokkum hun kijk op innovatief bouwen en wonen: ‘Wat moeten we met eerstejaars, zeiden opdrachtgevers in het begin’
Met onbevangen blik kijken – dat is de kracht van de eerstejaars studenten die vrijdag hun kijk op innovatief bouwen en wonen presenteerden bij Bowinn in Dokkum. Het levert een stroom aan slimme ideeën op.

,,Wat moeten we met eerstejaars, zeiden opdrachtgevers in het begin’’, vertelt Martin van der Veen, ,,Die kunnen immers niks…. Tot ze zagen met welke oplossingen deze studenten kwamen.’’
Van der Veen is directeur van Bowinn, campus voor innovatie in de bouw. Vrijdag lieten 128 studenten van opleidingen als bouwkunde, technische bedrijfskunde, werktuigbouwkunde en toegepaste wiskunde bij hogeschool NHL Stenden zien dat een frisse blik verrassende ideeën kan opleveren.

Slimmer
Er valt nog een wereld te winnen als het gaat om de bouw. Woningen, scholen en kantoren kunnen veel slimmer gemaakt worden, waarbij het gebruik van duurzame materialen door de sterk gestegen prijzen van allerlei materialen opeens wel rendabel is. Maar ook het verblijf in een gebouw kan comfortabeler en gezonder.
Just Zijlstra (civiele techniek) uit Leeuwarden en Marcel Schram (werktuigbouwkunde) uit Berltsum bogen zich, samen met andere studenten, over de vraag of slimme sensoren het klimaat in een woning kunnen verbeteren. Ze ontwikkelden een sensor die verschillende bewoners herkent en temperatuur en lichtsterkte van lampen afstemt op hun voorkeuren. De sensoren kunnen meer: als de wind pal op de voorgevel staat, gaan de ventilatieroosters daar dicht en aan een andere kant van de woning open.
,,Door corona zijn mensen steeds meer thuis gaan werken’’, zegt Just. ,,Dan is het van belang dat het leefklimaat in de woning ook goed is.’’ De sensoren kunnen nog veel meer, voegt Marcel toe, maar in dit onderzoek hebben ze hun werkterrein afgebakend tot het binnenklimaat.
Alarm slaan
Opdrachtgever Edwin Muller van Let Things Talk uit Drachten ziet in gebruik van sensoren binnenshuis mogelijkheden om mensen langer zelfstandig te laten wonen. ,,Met sensoren kunnen we bijvoorbeeld vaststellen of iemand staat, zit, of ligt. Als een ouder iemand thuis is gevallen, kun je dan alarm slaan.’’
Van der Veen is tevreden over de inbreng van de studenten. De onderzoeken op het gebied van technische innovaties voor industrieel, duurzaam en circulair bouwen maken niet alleen de bouwsector enthousiast, hoopt hij. ,,Het is ook een kans voor bedrijven om in beeld te komen bij deze studenten. Iedereen zit te springen om personeel, wij brengen jonge mensen nu in een vroeg stadium in contact met bedrijven die misschien na hun studie een mooie baan voor hen hebben.’’

Just Zijlstra (links) en Marcel Schram leggen uit wat sensoren in een woning kunnen doen. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Maarten Pennewaard • 17 juni 2022Just Zijlstra (links) en Marcel Schram leggen uit wat sensoren in een woning kunnen doen.

Project
Koninklijke Damstra Installatietechniek succesvol afgerond

Marnick Bijlsma en Stefan Verbeek, twee bevlogen studenten van NHL Stenden Hogeschool mochten in samenspraak met Bowinn, campus voor innovatie in de bouw, afgelopen semester een project uitvoeren bij Koninklijke Damstra Installatietechniek waar verschillende opleidingen samenwerkten aan een project over de toekomst van de installatiesector. Deze sector staat voor grote veranderingen waar nog veel onduidelijkheden zijn. Er is onder andere gekeken naar de mogelijkheid om te verduurzamen en werkzaamheden op een efficiëntere manier in te gaan vullen. Deze samenwerking heeft een goed resultaat opgeleverd waar studenten in het bedrijfsleven een betekenis konden zijn voor een super leuk innovatief bedrijf als Koninklijke Damstra Installatietechniek.

Maar
liefst 128 studenten van NHL Stenden presenteren innovatie bij Bowinn

Op vrijdag 17 juni a.s. vanaf 13:00 uur tot 17:00 uur wordt er door maar liefst 128 studenten, van 9 bouw gerelateerde technische opleidingen van NHL Stenden Hogeschool bij Bowinn, campus voor innovatie in de bouw en tevens atelier van NHL Stenden Hogeschool een eindpresentatie gegeven. In opdracht van Bowinn zijn bij verschillende bouw- en installatiebedrijven onderzoeken verricht en worden er op 17 juni aanbevelingen gepresenteerd aan het bedrijfsleven en beoordeeld door de docent/onderzoekers op het gebied van technisch innovaties voor industrieel en circulair bouwen.

Een voor Noordoost Fryslân unieke samenwerkingen tussen HBO onderwijs en de sectoren bouw- en installatietechniek. Wat vorig jaar als een pilot is gestart, werd dit jaar bestendigd doordat Bowinn nu officieel “Atelier” van het NHL Stenden Hogeschool is geworden. Door een aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te creëren krijgen studenten in een vroeg stadium een directe connectie met het bedrijfsleven. Door de kennisoverdracht tussen het onderwijs en bedrijfsleven, wordt er naast theorie ook direct technisch kennis uitgewisseld op het gebied van industrieel, circulair en biobased bouwen.

In het multidisciplinair project “Modern Living, Conscious Building” pakken studenten vraagstukken op van het bedrijfsleven en gaan hier gezamenlijk oplossingen voor bedenken. De oplossingen en prototypes worden op 17 maart gepresenteerd bij Bowinn.

Bowinn is hiervoor de aangewezen plek waar kennis en innovatie samenkomt. Hier wordt door leden, kennispartners en mbo- en hbo onderwijs gezamenlijk gewerkt aan toekomstgerichte ontwikkelingen voor de bouw- en leefomgeving in Fryslân.

Uniek doorlopend MDP-project in Noordoost Fryslân

De bouwcampus in Dokkum is een broedplaats met een open karakter. De focus ligt op industriële- en circulaire innovaties die alle (bouw)sectoren raken, in de volle breedte. Op de campus worden nieuwe toepassingen onderzocht, ontwikkeld en getest. Er wordt plek geboden aan ondernemers en onderzoekers om volop te kunnen experimenteren.
“De betrokkenheid van ondernemers uit de regio om aan dit project deel te nemen is groot’, aldus Martin van der Veen, directeur van Bowinn, “want zij bepalen dan ook de agenda van Bowinn”. Door een groeiend tekort aan technisch personeel is het belangrijk om technische studenten in een vroeg stadium kennis te laten maken met het bedrijfsleven in de regio. Vanuit deze gedachte is de samenwerking met NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden ontstaan. Hierdoor kunnen we gezamenlijk de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt realiseren en hopen hierdoor het tekort aan bekwame vakmensen te verkleinen.

 

De Stad als campus, de regio als proeftuin

Als invulling voor de City Deal Kennis Maken bundelen de gemeente Leeuwarden en de onderwijsinstellingen in de stad hun krachten in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen voor het oplossen van relevante vraagstukken. De geactualiseerde Kennisagenda Fryslân 2019 – 2025 staat daarbij centraal, en met name de  de transitie-opgaven waar de (Friese) samenleving voor staat. Met de inzet van living labs en experimenten willen de City Deal-partners oplossingen ontwikkelen en testen voor deze maatschappelijke opgaven. Zo wil Friesland zich nu verder ontwikkelen als innovatieve en lerende regio. Er zijn op de gebieden van Agrofood, Watertechnologie, Duurzaamheid, Hospitality, Meertaligheid, Sociale innovatie, Cybersafety al verschillende experimenten gaande. Ook zijn er ontwikkelingen in de Friese kennisinfrastructuur die direct aansluiten op de maatschappelijke opgaven, zoals de komst van RUG/Campus Fryslân, het onderwijsconcept Design Based Education van NHL Stenden Hogeschool en het werken aan campussen en (inter)nationale verbindingen.

NHL Stenden Hogeschool en Design Based Education (DBE)

We willen onze studenten een uitdagende en inspirerende leeromgeving bieden met eigentijdse faciliteiten. Een aantal uitgangspunten zijn voor ons belangrijk:

Leren van praktijkervaringen
We vinden het belangrijk dat je vanaf het begin met de praktijk in aanraking komt en werkt aan actuele real-life vraagstukken. De samenwerking met de praktijk is inspirerend en motiverend. Je werkt aan praktijkvraagstukken in Ateliers (*) binnen of buiten de hogeschool. Daarnaast leer je in de praktijk via stages of werkplekleren. We bieden verschillende studentengroepen (voltijd, duaal en deeltijd) passend onderwijs en ruimte voor persoonlijke leerroutes. Werkenden (deeltijd- en duaal) studenten) kunnen hun werkplek benutten.

Leren van en met elkaar
Studenten verschillen van elkaar als het gaat om kwaliteiten, ervaringen en culturele achtergrond. Door samen te werken aan praktijkvraagstukken benut je deze verschillen en leer je van elkaar. In ateliers vorm je een leergemeenschap en leren studenten, docenten en werkveld van elkaar. Je werkt vanaf het begin samen aan real-life vraagstukken en leert van én met elkaar. Je werkt veel samen met het werkveld en in toenemende mate met studenten van andere opleidingen en onderzoekers.

Aandacht voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling
We willen samen een leeromgeving creëren waarin je je als mens en professional ontwikkelt. Een omgeving waarin je gekend en erkend wordt. Onze docenten zijn vakbekwaam, maar hebben ook oog voor jouw leerproces. Ze coachen je en geven je veelvuldig feedback

Waar draagt dit project aan bij?

Mensen willen graag comfortabel leven en wonen. Tegelijkertijd wordt van ons allen gevraagd een zo klein mogelijke voetafdruk achter te laten in het milieu. De trend tot verduurzaming en meer circulair maken van de economie wordt steeds duidelijker zichtbaar. Hiervoor is de inbreng van kennis en onderzoek door studenten van groot belang.

Goed opgeleid personeel voor de bouwsector

Door specifiek deze aansluiting te maken tussen onderwijs en arbeidsmarkt kunnen studenten van het HBO onderwijs nu vanuit de bouwcampus in Dokkum met leerdoelen aan de slag in de regio. Naast de samenwerking is ook het MBO onderwijs (ROC Friese Poort en het Friesland College) in Fryslân aangesloten. Bowinn wil samen met het onderwijs werken aan een toekomstig bestendige regio, waarbij de Friese bouwsector kan profiteren van goed opgeleide mensen.

Uitnodiging
Masterclass Wendbaar vakmanschap, succesfactoren voor implementatie

Datum: donderdag 30 juni 2022
Tijdstip: 15.00 – 17.00 uur. Inloop vanaf 14.45 uur
Locatie: Bowinn, Hogedijken 20, 9101 WV Dokkum

Hoge energieprijzen, schaarse grondstoffen en een krappe arbeidsmarkt. Hierop inspelen doet een groot beroep op het innovatievermogen en de wendbaarheid van bedrijven en hun medewerkers. De afgelopen jaren zijn bij diverse bedrijven opleidingstrajecten uitgevoerd om dit innovatievermogen te versterken en het wendbaar vakmanschap van de medewerkers te ontwikkelen.

TNO heeft de aanpak en resultaten van vijf van deze trajecten gemonitord en geanalyseerd, namelijk van YellowChips, FrieslandCampina, Bakery Sweets Center (leidinggevenden van verschillende bedrijven), Holiday Ice en Vitens. Tijdens deze masterclass worden de bevindingen gepresenteerd door TNO. We gaan dieper in op de rode draden in de aanpak, de succesfactoren en de resultaten.

Lees hier een beknopte samenvatting van de pilots.

Deze masterclass is voor iedereen die op zoek is naar een aanpak om te anticiperen op de veranderingen in de markt en de concurrentie een stap voor wil blijven. Directeuren, managers, leidinggevenden, opleidings- en HR functionarissen die op zoek zijn naar nieuwe en goed werkende manieren om hun bedrijf en medewerkers te ontwikkelen.

We eindigen deze masterclass met een borrel om nog even na te praten en om ervaringen uit te wisselen.

Wil je ook hierbij aanwezig zijn?  De masterclass op donderdag 30 juni is van 15.00 – 17.00 uur bij Bowinn in Dokkum. Aanmelden kan via Arry Verhage, a.verhage@sol-online.nl of via Bowinn, Martin van der Veen, mrvanderveen@bowinn.nl