Bowinn wordt mogelijk gemaakt door:

Nieuws
van Bowinn

ICT-studenten verkennen hun rol in de energietransitie bij Bowinn

ICT-studenten verkennen hun rol in de energietransitie Op donderdag 11 november 2021 hebben ROC Friese...

Wendbaar Vakmanschap in Noordoost Friesland

Diverse ontwikkelingen, zoals de coronacrisis, laten zien dat bedrijven snel in moeten kunnen spelen op...

Geslaagde bijeenkomst SIH-Noord – bouw bij digitaliseringsslag

Vrijdag 1 oktober 2021 was de aftrap van de eerste bijeenkomst van de Smart Industry...

27 september – Cybersecurity voor bouw en infra

Cybersecurity voor bouw en infra Platforms voor projectmanagement, vergaderen via Zoom of Teams, BIM maar...

Noordelijke bouw en industrie gaan samen digitalisering oppakken

Onder aanvoering van een aantal innovatieve bedrijven ontwikkelt de bouw zich tot een sterke sector...

Circo Track Circulaire Woningbouw

VAN 8 OKTOBER TOT EN MET 12 NOVEMBER 2021 De woningbouw is de komende jaren...

College B en W gemeente Noardeast-Fryslân op werkbezoek bij Bowinn

Dinsdagmiddag 6 juli jl., bracht het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân...

Studenten NHL Stenden Hogeschool presenteren duurzame innovaties in de bouw

We willen graag comfortabel leven en wonen. Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten we tegelijkertijd...

Bowinn en TRIP Advocaten Notarissen sluiten partnership

Bowinn, de campus voor innovatie in de bouw in Dokkum en TRIP Advocaten Notarissen, zijn...

Webinar ‘Bouwen met (bio)composiet terugkijken?

Op 16 juni jl., is er op initiatief van het Composietenplatform en Bowinn een webinar...

Inspirerend regiobezoek ministeries en bestuurders aan Bowinn

woensdag 10 november 2021

Op vrijdag 5 november 2021 ontving Bowinn een delegatie van de ministeries van Economische Zaken (EZ), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Onderwijs (OCW), Cultuur en Wetenschap, samen bestuurders van de Provincie Fryslân en de regio Noordoost-Fryslân. Bowinn, campus voor innovatie in de bouw, is één van de initiatieven die destijds een startsubsidie mocht ontvangen van de ministeries in het kader van de Regiodeal Noordoost Fryslân.

De gasten van Bowinn werden op alle projecten bijgepraat. Als eerste werden de vorderingen van de proeftuin Industrieel- en circulaire bouw toegelicht, de samenwerking met het mbo- en hbo onderwijs, met als voorbeeld het Multidisciplinair project “Modern Living, Conscious Building. Maar liefst 108 studenten uit 9 opleiding hebben projecten uitgevoerd bij zowel gemeenten en bedrijfsleven. Daarnaast werd een uitgebreide toelichting gegeven op de ontwikkeling van nieuwe biobased materialen als vervanger van hout, de ontwikkeling van sensortechniek in de bebouwde omgeving. Een inspirerend bezoek met veel interactie en enthousiasme.

 

 

‹ Ga terug naar de vorige pagina