Bowinn wordt mogelijk gemaakt door:

Nieuws
van Bowinn

Bowinn ondersteunt Koninklijke Damstra Installatietechniek B.V. met innovatie en industriële processen

Koninklijke Damstra Installatietechniek is een ervaren en betrouwbare vakspecialist. We zijn gefocust op kwaliteit, energiebesparing...

ICT-studenten verkennen hun rol in de energietransitie bij Bowinn

ICT-studenten verkennen hun rol in de energietransitie Op donderdag 11 november 2021 hebben ROC Friese...

Inspirerend regiobezoek ministeries en bestuurders aan Bowinn

Op vrijdag 5 november 2021 ontving Bowinn een delegatie van de ministeries van Economische Zaken...

Wendbaar Vakmanschap in Noordoost Friesland

Diverse ontwikkelingen, zoals de coronacrisis, laten zien dat bedrijven snel in moeten kunnen spelen op...

Geslaagde bijeenkomst SIH-Noord – bouw bij digitaliseringsslag

Vrijdag 1 oktober 2021 was de aftrap van de eerste bijeenkomst van de Smart Industry...

27 september – Cybersecurity voor bouw en infra

Cybersecurity voor bouw en infra Platforms voor projectmanagement, vergaderen via Zoom of Teams, BIM maar...

Noordelijke bouw en industrie gaan samen digitalisering oppakken

Onder aanvoering van een aantal innovatieve bedrijven ontwikkelt de bouw zich tot een sterke sector...

Circo Track Circulaire Woningbouw

VAN 8 OKTOBER TOT EN MET 12 NOVEMBER 2021 De woningbouw is de komende jaren...

College B en W gemeente Noardeast-Fryslân op werkbezoek bij Bowinn

Dinsdagmiddag 6 juli jl., bracht het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân...

Studenten NHL Stenden Hogeschool presenteren duurzame innovaties in de bouw

We willen graag comfortabel leven en wonen. Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten we tegelijkertijd...

Samenwerking Bowinn en BuildinG: LEREND NETWERK VOOR BOUW 4.0

woensdag 23 juni 2021

Bij BuildinG en Bowinn werken ondernemers, studenten en onderzoekers samen aan toekomstige oplossingen voor bouw en infra. Kennis, inspiratie en samenwerking zijn de sleutel om de bouw te vernieuwen. Met een hoofdrol voor nieuwe generaties.

Schakel zijn in een veranderende wereld, inspireren om te onderzoeken en bedrijven te laten samenwerken. Onderwijs en bedrijfsleven samenbrengen, kennis opdoen en delen, faciliteren om bouw en bouwbedrijven te laten innoveren. Jonge mensen de bouw laten ontdekken en leren hoe zij waarde kunnen toevoegen. Dat is wat Martin van der Veen van Bowinn in Dokkum en Rolf Koops van BuildinG in Groningen iedere dag doen.

Samen trekken ze op om de noordelijke bouwsector toekomstbestendig te maken. Rolf Koops: ,,De uitdagingen in de bouw vragen om een open innovatie-omgeving op schaal. Daarin vinden wij elkaar in het Noorden.” Ze maken van elkaars kennis, netwerken en programma’s gebruik en versterken elkaar. Martin van der Veen: ,,We zijn verschillend georganiseerd, maar hebben hetzelfde doel. Het is goed om twee heel verschillende locaties te hebben waar dat allemaal samenkomt, want de noordelijke regio is te groot en te divers om vanuit één plek te kunnen aansturen. Samen kom je verder, zo simpel is het. Zo hebben wij op onderwijsgebied in NHL Stenden een partner en werkt BuildinG samen met Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool Groningen. Bowinn beschikt over klimaatkamers om nieuwe materialen te testen. Momenteel wordt hard gewerkt aan nieuwe sensortechniek. Samen met de smart industrie en BuildinG gaan we in het najaar ondersteuning bieden aan industrialisatie in de bouwsector. BuildinG beschikt over veel meer ruimte en heeft ook een proeftuin voor nieuwe materialen, technieken en oplossingen”, vertelt Martin van der Veen van Bowinn.

Studenten in de hoofdrol
Met BRAINR heeft BuildinG samen met onder andere Hanze een lerend netwerk opgezet voor de intelligente bouw. Digitalisering en technologie hebben een steeds grotere invloed op de bouw, het bouwproces, op bedrijven en mensen. BRAINR heeft als doel om deze transitie naar een intelligente en vitale bouwketen te ondersteunen en te versnellen. Bowinn maakt gebruik van het programma voor haar leden en partners. Studenten spelen uiteraard een grote rol in het ontdekken van nieuwe kansen voor de bouw. ,,Zij kijken met hun digitale kennis en open mind vaak heel anders aan tegen de praktijk van het bouwen en komen vaak met slimme oplossingen. Onderwijs en arbeidsmarkt kunnen veel van elkaar leren en daarom zijn we trots op de stap die we nu hebben gezet. Sinds mei zijn 100 eerstejaars studenten van verschillende technische NHL Stenden- opleidingen in opdracht van Bowinn aan de slag bij bouw- en installatiebedrijven met leeropdrachten. We maken er een challenge van om de beste ideeen naar boven te halen en leggen alles ook digitaal vast om het te kunnen delen met zoveel mogelijk mensen. De behoefte bij bedrijven aan jonge mensen is groot en zij kunnen veel waarde toevoegen. Innovatie en onderzoek leidt tot de noodzakelijke vooruitgang, verduurzaming en vitalisering van en in de bouw. En zo zorgen we ervoor dat jonge mensen van verschillende opleidingen zo snel mogelijk met bedrijven en de praktijk in contact komen. Ze ontdekken en leren wat ze kunnen bijdragen en hoe mooi de bouw is om in te werken. Want alleen met al die nieuwe vakmensen blijft de bouw vitaal.”

bowinn.nl | www.building.nl

‹ Ga terug naar de vorige pagina