Bowinn wordt mogelijk gemaakt door:

Nieuws
van Bowinn

Een nieuw jaar, een nieuwe start!

Op 1 januari 2024 gaat Martin van der Veen stichting Bowinn verlaten voor een nieuwe...

Duurzaam avontuur

Op vrijdag 9 juni 2023 een duurzaam avontuur voor 27 juridische studenten in Dokkum Locatie;...

Leergang Circulaire Economie

Ben je benieuwd hoe jouw onderneming, school of project kan aanhaken bij circulaire en biobased...

Exportambitie veel hoger dan verwacht!

Exportambitie veel hoger dan verwacht! De afgelopen maanden is er een onderzoek verricht door WTC...

Scholieren getriggerd door de wereld van het wonen bij Bowinn te Dokkum

Een honderdtal vmbo-tl/mavo-leerlingen uit de regio Noordoost-Friesland en het Westerkwartier gaat de komende weken aan...

Terugblik op een druk bezochte kennissessie Wet Kwaliteitsborging bij Bowinn

Op 20 oktober 2022 is bij Bowinn, campus voor innovatie in de bouw, te Dokkum...

Uitnodiging kennissessie Wet Kwaliteitsborging (Wkb) op donderdag 20 oktober a.s. is volgeboekt.

De kennissessie Wkb is volledig volgeboekt. Nieuwe aanmeldingen kunnen we helaas niet meer toelaten. De...

Volop kruisbestuivingen bij inspirerende bijeenkomst

Ondernemers en scholen hebben vorige week in Dokkum een volgende stap gezet op weg naar...

Feestelijke afsluiting van het project “Modern Living, Conscious Building”

Vrijdag 17 juni was weer de eindpresentatie van 128 eerste jaarstudenten van 9 technische opleiding...

Eerstejaars studenten NHL Stenden geven in Dokkum hun kijk op innovatief bouwen en wonen

Eerstejaars studenten geven bij Bowinn in Dokkum hun kijk op innovatief bouwen en wonen: 'Wat...

‘Vernieuwing is sleutel tot succes bouwsector’

donderdag 17 december 2020

Innovatie, kennisontwikkeling, scholing, industrialisatie en circulariteit zijn de pijlers van Bowinn in Dokkum. Samenwerken in bouw, infra en installatietechniek. De plek waar ondernemers, onderwijs en overheden uit het hele land elkaar ontmoeten. Martin van der Veen over Bowinn, proeftuin en broedplaats. „Ontwikkeling begint met delen en loslaten, niet met het wiel weer uitvinden.”

De economische structuurversterking van Noordoost Friesland leidde eerder tot de Regiodeal met het Rijk. De visie op die versterking benoemt de sectoren die fundamenteel zijn voor de regio, de bouw is er een van. De oprichting van de zelfstandige stichting Bowinn voorziet in de concrete uitwerking. Martin van der Veen is sinds dit najaar directeur van het in Dokkum gevestigde kennis- en ontwikkelingscentrum, proeftuin en broedplaats voor bouw, infra- en installatietechniek. De inzet is het ontwikkelen van toekomstgerichte toepassingen voor de bouwen leefomgeving, van de techniek tot de beschikbaarheid van kwalitatief personeel. Martin van der Veen: „De basis van Bowinn is de triple helix van ondernemers, onderwijs en overheden. Onze vraag is altijd: hoe kunnen wij jullie helpen? We zijn de uitvoerder van een van de businesscases van de Regiodeal. We faciliteren kennisuitwisseling en ontwikkeling, we testen en onderzoeken producten en materialen in onze klimaatkamers, zoeken oplossingen voor de arbeidsmarkt, organiseren kennissessies en we zijn een proeftuin voor industrialisatie en circulariteit in de bouw. Want willen we in dit land meer, duurzamer, beter en efficienter huizen bouwen in het kader van de energietransitie, dan moet het anders. Om volumes te bouwen en snelheid te maken bij een afnemende beroepsbevolking, is industriele aanpak noodzakelijk. Tegelijk heb je faciliteiten en inzicht nodig om de krimpende arbeidsmarkt te ondersteunen, om arbeidsmobiliteit en wendbaar vakmanschap vorm en inhoud te geven. De noodzaak tot ketenintegratie en innovatie horen bij elkaar, verduurzaming en circulariteit zijn de toekomst.”

Innovatie betekent anderen uitnodigen
Samenwerking in en buiten de regio is daarom noodzakelijk. „De sector is van huis uit behoudend en juist daarom moet je met elkaar aan tafel, inzicht geven in je kennis, je wensen en je dromen. Als je beter wilt worden, moet je de kracht van een ander er bij halen. Dat is vernieuwing. En daarom moeten we niet te benauwd zijn om over onze grenzen te kijken. Laat Nederland maar kennismaken met het idee dat bouwinnovatie uit Dokkum komt, juist omdat wij de wereld hier samen brengen. De Friese regio heeft bouwbedrijven met een sterke traditie en een goed trackrecord op het gebied van industrialisatie in de bouw, zoals Dijkstra Draisma, Van Wijnen, Heijmans en VDM Wonen. Onze onderwijspartners NHL Stenden en ROC Friese Poort willen graag mee in die procesmatige aanpak en de rol van de toekomstige werknemer daarin. Bowinn beschikt over robots en software voor studenten die industriële bouwprocessen willen ontwikkelen. Daarnaast werken we samen met Bouwend Nederland voor het geven van kennissessies en met TU Delft en Universiteit Twente. Bedrijven als Inventum en LG komen naar Dokkum omdat wij voor Nederland unieke testfaciliteiten hebben. We kunnen binnen-en buitenklimaat nabootsen en daarmee allerlei producten en systemen testen zoals ventilatiesystemen, warmtepompen, dak- en gevelbeplatingen of innovaties in isolatiemateriaal. Meten is weten, wij maken inzichtelijk of nieuwe en bestaande technische installaties en innovatieve materialen wel doen wat ze beloven. Ik kan je vertellen dat het tot verrassende inzichten leidt.”

Anders bouwen, anders transporteren
„De behoefte om de sector te verbeteren is groot, het besef is er dat niemand dat in z’n eentje kan. Het gaat niet alleen om nieuwe circulaire materialen en producten, maar ook om veel meer inzicht in de hele keten en de vraag welke mensen we in de sector nodig zijn in de komende decennia. Het inzicht in de hele keten is een voorwaarde om anders te kunnen denken, om andere oplossingen te zoeken. Stel je voor dat we in staat zijn hier een fabriek op te zetten voor het produceren van allerlei modules en elementen voor de bouw, dan is een van de vragen, hoe vervoer je die dan? Doe je dat over de weg omdat ze morgen op de bouwplaats moeten staan, of kies je vanuit verduurzaming voor transport over water en het laatste stuk met elektrische wagens naar de bouwplaats? Dat vraagt een andere benadering. Ander transport vergt meer tijd, maar draagt sterk bij aan minder uitstoot en minder file. Bovendien kun je dan een deel van de mensen die nu iedere dag honderden kilometers rijden vanuit Friesland naar allerlei bouwplaatsen in het land, hier aan het werk hebben. Veel duurzamer en veel effectiever.”

Delen en loslaten
„Een ander interessant punt van studie zijn de faalkosten; ondanks alle mogelijkheden van geautomatiseerde processen in de bouw, lopen die de laatste paar jaar enorm op. Een van de oorzaken daarvan is het gebrek aan samenwerking. Ketenintegratie en open calculatie bieden enorme voordelen en pas dan kun je een Bouw Informatie Model (BIM) optimaliseren en dat is van belang om de kosten in de hand te houden. Daarnaast: alleen al binnen de energietransitie kom je tal van vraagstukken tegen die grote invloed hebben op de bouw, op bouwprocessen, op materialen en producten. Je kunt dat alleen maar in co-creatie oplossen.” „Bij ontwikkelingen in deze tijd van transitie naar verduurzaming en circulair bouwen gaat om kunnen delen en loslaten. Het gaat voor Bowinn om het belang en de toekomst van de regio en de sector. We hoeven het wiel niet uit te vinden, we moeten vooruit. We hebben de mogelijkheden, er is geld beschikbaar, de fysieke ruimte om elkaar te ontmoeten is er. Bowinn begint steeds meer bekendheid te krijgen in heel bouwend Nederland. De eerste stappen hebben we gezet, nu is het een kwestie van met elkaar de schouders er onder en laten zien dat we met elkaar er in slagen om de regio en de sector fundamenteel te versterken.”

Bron: Noordz, het artikel over Bowinn staat hier online: https://www.noordz.nl/2020/12/11/vernieuwing-is-sleutel-tot-succes-bouwsector/

‹ Ga terug naar de vorige pagina