Bowinn wordt mogelijk gemaakt door:

Bowinn
Agenda

Duurzaam avontuur – 9 juni 2023

Vrijdag 9 juni 2023 Duurzaam avontuur voor 27 juridische studenten in Dokkum Locatie; BOWINN, Hogedijken...

Inventarisatie Exportambitie ANNO Gemeenten 2022

Exportambitie veel hoger dan verwacht! De afgelopen maanden is er een onderzoek verricht door WTC...

Uitnodiging bijeenkomst Wet Kwaliteitsborging (Wkb) = VOLGEBOEKT

DE KENNISSESSIE WKB IS VOLGEBOEKT. NIEUWE AANMELDINGEN WORDEN HIERDOOR NIET IN BEHANDELING GENOMEN. De Wet...

Startbijeenkomst Sterk Techniekonderwijs in Noordoost-Friesland

Een nieuw schooljaar! Nieuwe kansen om vervolg te geven aan onze ambities voor Sterk Techniekonderwijs...

Kan de bouwsector blijven produceren na een cyberaanval?  Bowinn | Campus voor innovatie in de...

Uitnodiging Masterclass Wendbaar vakmanschap, succesfactoren voor implementatie

Datum: donderdag 30 juni 2022 Tijdstip: 15.00 – 17.00 uur. Inloop vanaf 14.45 uur Locatie:...

Masterclass cyber-dreiging voor MKB in de regio Noordoost Fryslân 12 en 19 mei en 2 juni

Vandaag start NUL-EEN, een initiatief en platform, in de regio Noordoost-Fryslân met het bieden van...

Prefab bouwen met biocomposieten

Beste relatie, De Nederlandse bouwsector staat de komende decennia voor een enorme opgave op het...

BIJEENKOMST VAN LEDEN EN PARTNERS VAN BOWINN

"Samen naar een brede welvaart in de regio” WOENSDAG 16 MAART 2022 Inloop vanaf 16.30...

Rol van ICT in de energietransitie

    Op donderdag 11 november 2021 vindt er een bijeenkomst plaats met als thema...
vrijdag
17
juni

Eindpresentatie 128 technische studenten van NHL Stenden Hogeschool bij Bowinn te Dokkum

Op vrijdag 17 juni a.s. wordt er door maar liefst 128 studenten, van 9 bouw gerelateerde technische opleidingen van NHL Stenden Hogeschool bij Bowinn, campus voor innovatie in de bouw en tevens atelier van NHL Stenden Hogeschool een eindpresentatie gegeven. In opdracht van Bowinn zijn bij verschillende bouw- en installatiebedrijven onderzoeken verricht en worden er op 17 juni aanbevelingen gepresenteerd aan het bedrijfsleven en de docent/onderzoekers op het gebied van technisch innovaties voor industrieel en circulair bouwen.

Een voor Noordoost Fryslân unieke samenwerkingen tussen HBO onderwijs en de sectoren bouw- en installatietechniek. Wat vorig jaar als een pilot is gestart, kreeg dit jaar de bestendiging doordat Bowinn nu officieel “Atelier” van het NHL Stenden Hogeschool is geworden. Door een aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te creëren krijgen studenten in een vroeg stadium een directe connectie met het bedrijfsleven. Door de kennisoverdracht tussen het onderwijs en bedrijfsleven, wordt er naast theorie ook direct technisch kennis uitgewisseld op het gebied van industrieel, circulair en biobased bouwen.

In het multidisciplinair project “Modern Living, Conscious Building” pakken studenten vraagstukken op van het bedrijfsleven en gaan hier gezamenlijk oplossingen voor bedenken. De oplossingen en prototypes worden op 17 maart gepresenteerd bij Bowinn.

Bowinn is hiervoor de aangewezen plek waar kennis en innovatie samenkomt. Hier wordt door leden, kennispartners en mbo- en hbo onderwijs gezamenlijk gewerkt aan toekomstgerichte ontwikkelingen voor de bouw- en leefomgeving in Fryslân.

Uniek doorlopend MDP-project in Noordoost Fryslân

De bouwcampus in Dokkum is een broedplaats met een open karakter. De focus ligt op industriële- en circulaire innovaties die alle (bouw)sectoren raken, in de volle breedte. Op de campus worden nieuwe toepassingen onderzocht, ontwikkeld en getest. Er wordt plek geboden aan ondernemers en onderzoekers om volop te kunnen experimenteren.
“De betrokkenheid van ondernemers uit de regio om aan dit project deel te nemen is groot’, aldus Martin van der Veen, directeur van Bowinn, “want zij bepalen dan ook de agenda van Bowinn”. Door een groeiend tekort aan technisch personeel is het belangrijk om technische studenten in een vroeg stadium kennis te laten maken met het bedrijfsleven in de regio. Vanuit deze gedachte is de samenwerking met NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden ontstaan. Hierdoor kunnen we gezamenlijk de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt realiseren en hopen hierdoor het tekort aan bekwame vakmensen te verkleinen.

 

 

NHL Stenden Hogeschool en Design Based Education (DBE)

We willen onze studenten een uitdagende en inspirerende leeromgeving bieden met eigentijdse faciliteiten. Een aantal uitgangspunten zijn voor ons belangrijk:

Leren van praktijkervaringen
We vinden het belangrijk dat je vanaf het begin met de praktijk in aanraking komt en werkt aan actuele real-life vraagstukken. De samenwerking met de praktijk is inspirerend en motiverend. Je werkt aan praktijkvraagstukken in Ateliers (*) binnen of buiten de hogeschool. Daarnaast leer je in de praktijk via stages of werkplekleren. We bieden verschillende studentengroepen (voltijd, duaal en deeltijd) passend onderwijs en ruimte voor persoonlijke leerroutes. Werkenden (deeltijd- en duaal) studenten) kunnen hun werkplek benutten.

Leren van en met elkaar
Studenten verschillen van elkaar als het gaat om kwaliteiten, ervaringen en culturele achtergrond. Door samen te werken aan praktijkvraagstukken benut je deze verschillen en leer je van elkaar. In ateliers vorm je een leergemeenschap en leren studenten, docenten en werkveld van elkaar. Je werkt vanaf het begin samen aan real-life vraagstukken en leert van én met elkaar. Je werkt veel samen met het werkveld en in toenemende mate met studenten van andere opleidingen en onderzoekers.

Aandacht voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling
We willen samen een leeromgeving creëren waarin je je als mens en professional ontwikkelt. Een omgeving waarin je gekend en erkend wordt. Onze docenten zijn vakbekwaam, maar hebben ook oog voor jouw leerproces. Ze coachen je en geven je veelvuldig feedback

Waar draagt dit project aan bij?

Mensen willen graag comfortabel leven en wonen. Tegelijkertijd wordt van ons allen gevraagd een zo klein mogelijke voetafdruk achter te laten in het milieu. De trend tot verduurzaming en meer circulair maken van de economie wordt steeds duidelijker zichtbaar. Hiervoor is de inbreng van kennis en onderzoek door studenten van groot belang.

Goed opgeleid personeel voor de bouwsector

Door specifiek deze aansluiting te maken tussen onderwijs en arbeidsmarkt kunnen studenten van het HBO onderwijs nu vanuit de bouwcampus in Dokkum met leerdoelen aan de slag in de regio. Naast de samenwerking is ook het MBO onderwijs (ROC Friese Poort en het Friesland College) in Fryslân aangesloten. Bowinn wil samen met het onderwijs werken aan een toekomstig bestendige regio, waarbij de Friese bouwsector kan profiteren van goed opgeleide mensen.

 

Waar en Wanneer?

Lokatie Bowinn, campus voor innovatie in de bouw, Hogedijken 20, 9101 WV DOKKUM
Datum vrijdag 17 juni 2022
Tijd van 13:00 tot 17:00
‹ Ga terug naar de vorige pagina