Bowinn wordt mogelijk gemaakt door:

Bowinn is dé plek waar kennis en innovatie samenkomen. Hier wordt door leden en kennispartners gewerkt aan toekomstgerichte ontwikkelingen voor de bouw- en leefomgeving. De bouwcampus in Dokkum is een broedplaats met een open karakter. Kennis en ervaring wordt er gebracht en gedeeld. De focus ligt op innovaties die alle (bouw)sectoren raken, in de volle breedte. Ondernemers, overheden en onderwijs leren elkaar hier kennen en inspireren.

Ondersteuning door de campus reikt verder dan de basislocatie. Bowinn faciliteert ook bij innovaties op locatie. Dat geeft ondernemers de mogelijkheid om in eigen huis te werken aan innovatieve projecten. De bouwcampus maakt bedrijven zichtbaar, helpt ze elkaar versterken. Dat doet Bowinn door het netwerk open te stellen en de kennis van de leden te delen. Samen werken aan een betere en duurzame (bouw)omgeving, om daarmee de regio een boost geven.