Bowinn wordt mogelijk gemaakt door:

In deze conditioneringskist kan UV- en vochtdegradatie of warmteverlies berekend worden. Bedrijven kunnen objecten scannen en beoordelen door middel van sensortechnologie. Wanneer uit de data blijkt dat een renovatie van het object nodig is, kan deze data als startpunt dienen van een industrieel bouwproces. Ook kunnen in de conditioneringskist isolatiewaardes bepaald worden van nieuwe producten.