Bowinn wordt mede mogelijk gemaakt door:

Campus voor innovatie in de bouw, installatietechniek, infra en mbo- en hbo onderwijs

Bowinn is dé plek waar kennis en innovatie samenkomen. Hier wordt door ondernemers en onderwijs gewerkt aan toekomstgerichte ontwikkelingen voor de bouw- en leefomgeving. De bouwcampus in Dokkum is een broedplaats en onderzoekcentrum met een open karakter. Kennis en ervaring wordt er gebracht en gedeeld. De focus ligt op innovaties die alle (bouw)sectoren raken, in de volle breedte. Ondernemers, overheden en onderwijs leren elkaar hier kennen en inspireren.

Ondersteuning door de campus reikt verder dan de basis locatie. Bowinn faciliteert ook bij innovaties op locatie. Dat geeft ondernemers de mogelijkheid om in eigen huis te werken aan innovatieve projecten. De bouwcampus maakt bedrijven zichtbaar, helpt ze elkaar versterken. Dat doet Bowinn door het netwerk open te stellen en de kennis van de leden te delen. Samen werken aan een betere en duurzame (bouw)omgeving, om daarmee de regio een boost geven.

Bowinn is atelier van NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden.

Ga jij studeren aan NHL Stenden? Dan kies je voor een uitdagend nieuw onderwijsconcept: Design Based Education (DBE). Een groot aantal opleidingen van NHL Stenden hogeschool is vanaf september 2018 gestart met deze nieuwe manier van leren. Op deze pagina geven we je graag een indruk van DBE. Studeren doe je bij NHL Stenden niet alleen in de schoolbanken. Sterker nog; we stimuleren je juist om te ontdekken wat er in de praktijk gebeurt. Jij gaat in ateliers aan de slag met actuele vraagstukken uit het werkveld. Daarbij werk je intensief samen met medestudenten én met organisaties en bedrijven.

Leren door te doen

Samen onderzoek je een praktijkvraag en kom je met vernieuwende ideeën. Om zeker te weten dat jouw idee werkt, test je jouw plan in de praktijk. Je leert dus door te proberen en te doen. Aan de hand van feedback van medestudenten, opdrachtgevers of docenten scherp je jouw idee steeds verder aan tot het dé oplossing biedt voor een vraagstuk.

Over je grenzen kijken
Wil jij aan de slag binnen de sectoren bouw, installatietechniek, infra, logistiek of planologie?  Stage lopen bij gerenommeerde bedrijven en/of gemeenten in Fryslân.  Dan ben jij welkom bij Bowinn als atelier voor de bouwsector in Fryslân. Bij NHL Stenden en Bowinn gaat er een wereld voor je open.