Bowinn wordt mogelijk gemaakt door:

Campus voor innovatie in de bouw, installatietechniek, infra

Bowinn is dé plek waar kennis en innovatie samenkomen. Hier wordt door een sterk groeiend netwerk van ondernemers en onderwijs gewerkt aan toekomstgerichte ontwikkelingen voor de bouw- en leefomgeving. De bouwcampus in Dokkum is een broedplaats en onderzoekcentrum met een open karakter. Kennis en ervaring wordt er gebracht en gedeeld. De focus ligt op innovaties die alle (bouw)sectoren raken, in de volle breedte. Ondernemers, overheden en onderwijs leren elkaar hier kennen en inspireren.

Ondersteuning door de campus reikt verder dan de basis locatie. Bowinn faciliteert ook bij innovaties op locatie. Dat geeft ondernemers de mogelijkheid om in eigen huis te werken aan innovatieve projecten. De bouwcampus maakt bedrijven zichtbaar, helpt ze elkaar versterken. Dat doet Bowinn door het netwerk open te stellen en de kennis van de leden te delen. Samen werken aan een betere en duurzame (bouw)omgeving, om daarmee de regio een boost geven.

Onze missie en visie

Info voor ondernemers:

De bouw- en installatiesector staan voor grote uitdagingen. Een groot tekort aan woningen, de energietransitie, bouwbesluiten, de nieuwe Wet Kwaliteitsborging, circulair- en biobased bouwen, digitalisering (BIM), automatisering, cybersecurity en industrialisatie van bouwprocessen. Alles gaat in een hoog tempo, terwijl er op de productie een grote druk ligt. Bowinn helpt en ondersteunt ondernemers in deze trajecten door het organiseren van kennissessies, masterclasses, congressen en het opbouwen van proeftuinen om realisatie hiervan te versnellen. Als ondernemer uit de sector bouw staat er niet alleen voor, maar maak slim gebruik van de netwerken van Bowinn.

Alleen kan je misschien sneller, samen kom je verder!

Aanvullende informatie voor het mkb bedrijfsleven in de sector bouw, installatietechniek , infra en gemeenten.

1. Onderzoeksopdrachten:

Stichting Bowinn, campus voor innovatie in de bouw, vervult een belangrijke bewezen intermediaire rol tussen mkb-bedrijven, (regionale)overheden en onderwijspartijen. Hiervoor hanteren wij project- en studentenbegeleidingskosten tegen een uurtarief van € 65,00 per uur (exclusief 21% btw) met een maximum van € 650,00 (exclusief 21%) per opdracht.

Aangesloten betalende leden van Stichting Bowinn kunnen éénmalig per jaar gratis gebruik maken van onze diensten. Zie hiervoor het onderdeel https://bowinn.nl/over-bowinn/leden-en-partners/

Voor onderzoek en begeleiding van een commercieel bedrijfsbelang, gelden afwijkende tarieven. Vraag gerust een offerte aan via: cor@corhager.nl