Bowinn wordt mogelijk gemaakt door:

Nieuws
van Bowinn

Bowinn ondersteunt Koninklijke Damstra Installatietechniek B.V. met innovatie en industriële processen

Koninklijke Damstra Installatietechniek is een ervaren en betrouwbare vakspecialist. We zijn gefocust op kwaliteit, energiebesparing...

ICT-studenten verkennen hun rol in de energietransitie bij Bowinn

ICT-studenten verkennen hun rol in de energietransitie Op donderdag 11 november 2021 hebben ROC Friese...

Inspirerend regiobezoek ministeries en bestuurders aan Bowinn

Op vrijdag 5 november 2021 ontving Bowinn een delegatie van de ministeries van Economische Zaken...

Wendbaar Vakmanschap in Noordoost Friesland

Diverse ontwikkelingen, zoals de coronacrisis, laten zien dat bedrijven snel in moeten kunnen spelen op...

Geslaagde bijeenkomst SIH-Noord – bouw bij digitaliseringsslag

Vrijdag 1 oktober 2021 was de aftrap van de eerste bijeenkomst van de Smart Industry...

27 september – Cybersecurity voor bouw en infra

Cybersecurity voor bouw en infra Platforms voor projectmanagement, vergaderen via Zoom of Teams, BIM maar...

Noordelijke bouw en industrie gaan samen digitalisering oppakken

Onder aanvoering van een aantal innovatieve bedrijven ontwikkelt de bouw zich tot een sterke sector...

College B en W gemeente Noardeast-Fryslân op werkbezoek bij Bowinn

Dinsdagmiddag 6 juli jl., bracht het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân...

Studenten NHL Stenden Hogeschool presenteren duurzame innovaties in de bouw

We willen graag comfortabel leven en wonen. Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten we tegelijkertijd...

Bowinn en TRIP Advocaten Notarissen sluiten partnership

Bowinn, de campus voor innovatie in de bouw in Dokkum en TRIP Advocaten Notarissen, zijn...

Circo Track Circulaire Woningbouw

donderdag 16 september 2021

VAN 8 OKTOBER TOT EN MET 12 NOVEMBER 2021

De woningbouw is de komende jaren een enorme opgave in Fryslân. Als deelnemer ga je tijdens deze tracks een circulair product ontwerpen en een bijbehorend businessmodel. Zo draag je bij aan deze opgave en ontwikkel je nieuwe business. Per track kunnen zo’n 10 organisaties deelnemen met ieder een team van twee medewerkers.

Circulaire Economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waar producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Hiervoor zijn nieuwe ketens en nieuwe samenwerkingen nodig. CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design.

TOELICHTING OP HUB / PARTNERS
De CIRCO-hub is onderdeel van Circulair Friesland (VCF). VCF is vastbesloten om met alle partners van onze provincie de meest circulaire regio in 2025 te maken en een voorbeeld te zijn voor de volgende generatie.

VOOR WIE?
Voor Friese organisaties die betrokken zijn bij woningbouw:

•Bouwondernemers

•Slopers

•Toeleveranciers voor woningbouw

•Opdrachtgevers, zoals overheden

•Architecten

VCF werkt in Fryslân aan het programma: ‘Fryslân woont circulair’. De resultaten van deze CIRCO-track gaat VCF meenemen in het vormgeven van dit programma. Het is van belang om zicht te krijgen in waar uitdagingen liggen om circulaire woningbouw te realiseren en hoe hiermee om te gaan.

WAT LEVERT HET OP?
Tijdens de blended CIRCO track ontdek je samen met ketenpartners circulaire business kansen en werk je er één uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf.

Het samenwerken binnen de keten maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar

Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.

Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

BLENDED TRACK
Tijdens de Blended Track ga je aan de slag in een unieke digitale leer- en werkomgeving. In de leermodules is alle theorie en uitleg te vinden en in MURAL werk je alles uit voor je eigen case en organisatie.

Hierbij is ruimte voor individueel contact met de trainer (zowel in 1-op-1 calls als tijdens de workshopdagen), plenaire groepsbijeenkomsten met onderlinge uitwisseling en online zelfwerk in leermodules. Een deel van dit zelfwerk kun je thuis doen in je eigen tijd, wanneer het jou goed uitkomt.

Zolang het nog niet mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te organiseren vinden de plenaire sessies online plaats, via Zoom. Deze werkwijze hebben we inmiddels goed onder de knie en er wordt door de deelnemers positief op gereageerd.

Voor de start vindt er een digitale intake plaats met de trainers, waarin je kennismaakt met de digitale omgeving waarin gewerkt zal worden (MURAL en de leermodules). Alle benodigde leermiddelen worden vóór de start van de Track beschikbaar gesteld.

DEELNAME EN KOSTEN
De track bestaat uit drie eendaagse workshops van 9-17 uur op een centrale locatie in Fryslân.

Kosten voor deelname zijn in 2021 €1.500 per bedrijf. Van ieder bedrijf kunnen twee medewerkers deelnemen.

MKB-vouchers kunnen worden ingezet voor deelname van Friese bedrijven. Daarmee krijgt u de helft van uw deelnamekosten terug. Klik hier voor meer informatie.

Het deelnemende team van ieder bedrijf bestaat bij voorkeur uit een duo van; een designer / ingenieur / product manager en; iemand uit het commerciële deel, die markt, klanten, stakeholders kent. Veel toegevoegde waarde zit in de wisselwerking tussen de twee disciplines gedurende het proces.

WANNEER?
De CIRCO Track vindt plaats op 8 en 29 oktober en 12 november van 09:00 tot 17:00uur.

AANMELDEN
Aanmelden voor de CIRCO track circulaire woningbouw kan via deze link.

‹ Ga terug naar de vorige pagina