Bowinn wordt mogelijk gemaakt door:

Nieuws
van Bowinn

Een nieuw jaar, een nieuwe start!

Op 1 januari 2024 gaat Martin van der Veen stichting Bowinn verlaten voor een nieuwe...

Duurzaam avontuur

Op vrijdag 9 juni 2023 een duurzaam avontuur voor 27 juridische studenten in Dokkum Locatie;...

Leergang Circulaire Economie

Ben je benieuwd hoe jouw onderneming, school of project kan aanhaken bij circulaire en biobased...

Exportambitie veel hoger dan verwacht!

Exportambitie veel hoger dan verwacht! De afgelopen maanden is er een onderzoek verricht door WTC...

Scholieren getriggerd door de wereld van het wonen bij Bowinn te Dokkum

Een honderdtal vmbo-tl/mavo-leerlingen uit de regio Noordoost-Friesland en het Westerkwartier gaat de komende weken aan...

Terugblik op een druk bezochte kennissessie Wet Kwaliteitsborging bij Bowinn

Op 20 oktober 2022 is bij Bowinn, campus voor innovatie in de bouw, te Dokkum...

Uitnodiging kennissessie Wet Kwaliteitsborging (Wkb) op donderdag 20 oktober a.s. is volgeboekt.

De kennissessie Wkb is volledig volgeboekt. Nieuwe aanmeldingen kunnen we helaas niet meer toelaten. De...

Volop kruisbestuivingen bij inspirerende bijeenkomst

Ondernemers en scholen hebben vorige week in Dokkum een volgende stap gezet op weg naar...

Feestelijke afsluiting van het project “Modern Living, Conscious Building”

Vrijdag 17 juni was weer de eindpresentatie van 128 eerste jaarstudenten van 9 technische opleiding...

Eerstejaars studenten NHL Stenden geven in Dokkum hun kijk op innovatief bouwen en wonen

Eerstejaars studenten geven bij Bowinn in Dokkum hun kijk op innovatief bouwen en wonen: 'Wat...

Maar liefst 128 studenten van NHL Stenden presenteren innovatie bij Bowinn

dinsdag 07 juni 2022

Op vrijdag 17 juni a.s. vanaf 13:00 uur tot 17:00 uur wordt er door maar liefst 128 studenten, van 9 bouw gerelateerde technische opleidingen van NHL Stenden Hogeschool bij Bowinn, campus voor innovatie in de bouw en tevens atelier van NHL Stenden Hogeschool een eindpresentatie gegeven. In opdracht van Bowinn zijn bij verschillende bouw- en installatiebedrijven onderzoeken verricht en worden er op 17 juni aanbevelingen gepresenteerd aan het bedrijfsleven en beoordeeld door de docent/onderzoekers op het gebied van technisch innovaties voor industrieel en circulair bouwen.

Een voor Noordoost Fryslân unieke samenwerkingen tussen HBO onderwijs en de sectoren bouw- en installatietechniek. Wat vorig jaar als een pilot is gestart, werd dit jaar bestendigd doordat Bowinn nu officieel “Atelier” van het NHL Stenden Hogeschool is geworden. Door een aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te creëren krijgen studenten in een vroeg stadium een directe connectie met het bedrijfsleven. Door de kennisoverdracht tussen het onderwijs en bedrijfsleven, wordt er naast theorie ook direct technisch kennis uitgewisseld op het gebied van industrieel, circulair en biobased bouwen.

In het multidisciplinair project “Modern Living, Conscious Building” pakken studenten vraagstukken op van het bedrijfsleven en gaan hier gezamenlijk oplossingen voor bedenken. De oplossingen en prototypes worden op 17 maart gepresenteerd bij Bowinn.

Bowinn is hiervoor de aangewezen plek waar kennis en innovatie samenkomt. Hier wordt door leden, kennispartners en mbo- en hbo onderwijs gezamenlijk gewerkt aan toekomstgerichte ontwikkelingen voor de bouw- en leefomgeving in Fryslân.

Uniek doorlopend MDP-project in Noordoost Fryslân

De bouwcampus in Dokkum is een broedplaats met een open karakter. De focus ligt op industriële- en circulaire innovaties die alle (bouw)sectoren raken, in de volle breedte. Op de campus worden nieuwe toepassingen onderzocht, ontwikkeld en getest. Er wordt plek geboden aan ondernemers en onderzoekers om volop te kunnen experimenteren.
“De betrokkenheid van ondernemers uit de regio om aan dit project deel te nemen is groot’, aldus Martin van der Veen, directeur van Bowinn, “want zij bepalen dan ook de agenda van Bowinn”. Door een groeiend tekort aan technisch personeel is het belangrijk om technische studenten in een vroeg stadium kennis te laten maken met het bedrijfsleven in de regio. Vanuit deze gedachte is de samenwerking met NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden ontstaan. Hierdoor kunnen we gezamenlijk de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt realiseren en hopen hierdoor het tekort aan bekwame vakmensen te verkleinen.

 

De Stad als campus, de regio als proeftuin

Als invulling voor de City Deal Kennis Maken bundelen de gemeente Leeuwarden en de onderwijsinstellingen in de stad hun krachten in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen voor het oplossen van relevante vraagstukken. De geactualiseerde Kennisagenda Fryslân 2019 – 2025 staat daarbij centraal, en met name de  de transitie-opgaven waar de (Friese) samenleving voor staat. Met de inzet van living labs en experimenten willen de City Deal-partners oplossingen ontwikkelen en testen voor deze maatschappelijke opgaven. Zo wil Friesland zich nu verder ontwikkelen als innovatieve en lerende regio. Er zijn op de gebieden van Agrofood, Watertechnologie, Duurzaamheid, Hospitality, Meertaligheid, Sociale innovatie, Cybersafety al verschillende experimenten gaande. Ook zijn er ontwikkelingen in de Friese kennisinfrastructuur die direct aansluiten op de maatschappelijke opgaven, zoals de komst van RUG/Campus Fryslân, het onderwijsconcept Design Based Education van NHL Stenden Hogeschool en het werken aan campussen en (inter)nationale verbindingen.

NHL Stenden Hogeschool en Design Based Education (DBE)

We willen onze studenten een uitdagende en inspirerende leeromgeving bieden met eigentijdse faciliteiten. Een aantal uitgangspunten zijn voor ons belangrijk:

Leren van praktijkervaringen
We vinden het belangrijk dat je vanaf het begin met de praktijk in aanraking komt en werkt aan actuele real-life vraagstukken. De samenwerking met de praktijk is inspirerend en motiverend. Je werkt aan praktijkvraagstukken in Ateliers (*) binnen of buiten de hogeschool. Daarnaast leer je in de praktijk via stages of werkplekleren. We bieden verschillende studentengroepen (voltijd, duaal en deeltijd) passend onderwijs en ruimte voor persoonlijke leerroutes. Werkenden (deeltijd- en duaal) studenten) kunnen hun werkplek benutten.

Leren van en met elkaar
Studenten verschillen van elkaar als het gaat om kwaliteiten, ervaringen en culturele achtergrond. Door samen te werken aan praktijkvraagstukken benut je deze verschillen en leer je van elkaar. In ateliers vorm je een leergemeenschap en leren studenten, docenten en werkveld van elkaar. Je werkt vanaf het begin samen aan real-life vraagstukken en leert van én met elkaar. Je werkt veel samen met het werkveld en in toenemende mate met studenten van andere opleidingen en onderzoekers.

Aandacht voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling
We willen samen een leeromgeving creëren waarin je je als mens en professional ontwikkelt. Een omgeving waarin je gekend en erkend wordt. Onze docenten zijn vakbekwaam, maar hebben ook oog voor jouw leerproces. Ze coachen je en geven je veelvuldig feedback

Waar draagt dit project aan bij?

Mensen willen graag comfortabel leven en wonen. Tegelijkertijd wordt van ons allen gevraagd een zo klein mogelijke voetafdruk achter te laten in het milieu. De trend tot verduurzaming en meer circulair maken van de economie wordt steeds duidelijker zichtbaar. Hiervoor is de inbreng van kennis en onderzoek door studenten van groot belang.

Goed opgeleid personeel voor de bouwsector

Door specifiek deze aansluiting te maken tussen onderwijs en arbeidsmarkt kunnen studenten van het HBO onderwijs nu vanuit de bouwcampus in Dokkum met leerdoelen aan de slag in de regio. Naast de samenwerking is ook het MBO onderwijs (ROC Friese Poort en het Friesland College) in Fryslân aangesloten. Bowinn wil samen met het onderwijs werken aan een toekomstig bestendige regio, waarbij de Friese bouwsector kan profiteren van goed opgeleide mensen.

‹ Ga terug naar de vorige pagina