Bowinn wordt mogelijk gemaakt door:

Terugblik
op een druk bezochte kennissessie Wet Kwaliteitsborging bij Bowinn

Op 20 oktober 2022 is bij Bowinn, campus voor innovatie in de bouw, te Dokkum een druk bezochte kennissessie gehouden over de aankomende Wet Kwaliteitsborging voor de bouwwereld. Samen met Bouwend Nederland, afdeling Fryslân, hebben 4 sprekers hun kennis gedeeld met de aanwezige deelnemers. Na een gezamenlijk welkomstwoord van Cor Hager, bestuurslid van Bowinn en Willemijn Visscher, programmamanager van Bouwend Nederland, ging de kennissessie van start. Martin van der Veen, directeur van Bowinn, liet in een korte presentatie de rol van de bouwcampus zien maar ook de kracht van de studenten in het bedenken van praktische en innovatieve oplossingen voor het bedrijfsleven. In de afgelopen 2 jaar hebben meer dan 300 studenten van NHL Stenden hogeschool hun kennis gedeeld met het bedrijfsleven. Een win-win situatie als het gaat om de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

Er zijn nog veel onduidelijkheden over de datum van invoering, maar het is inmiddels duidelijk dat de nieuwe wet veel invloed heeft op de verslaglegging binnen de bedrijfsvoering. En hoe doe je dat? Dat er kennis ontbreekt was wel duidelijk. Meer dan 80 ondernemers uit de sectoren bouw-, installatietechniek en infra hadden zich aangemeld voor deze kennissessie.

Om kennis te delen met collega bedrijven, was de eerste spreker Erik Pereboom, hoofd woningbouw van Bouwbedrijf Postma te Kootstertille. Zij hebben als bouwbedrijf inmiddels meegedaan aan de pilot Wkb van Bouwend Nederland. In een heldere presentatie gaf Erik aan waar collega bouwers rekening moeten houden in hun verslaglegging.

Daarna was het woord aan mr. Jeroen Knot en mr. Karin Attema, beiden advocaat sectie vastgoed- en civiel bouwrecht bij Trip Advocaten. Met een boeiend betoog gingen beide advocaten in op juridische kanten en mogelijke aansprakelijkheden binnen de uitvoering van de wet. Middels een duidelijke presentatie werd het de deelnemers duidelijk waar men rekening mee moest houden met bijvoorbeeld het opstellen van een aannemingsovereenkomst.

Daarna was het woord aan Niels Poort, productmanager van Bouw7 Exact over softwarematige oplossing binnen de bedrijfsvoering van een bedrijf. Hij liet doormiddel van een demo versie de mogelijkheden van verslaglegging van data zien. Dankzij de hoge opkomst werd het een interactieve middag. Ter afsluiting was er een netwerkborrel bij Brouwerij Dockum.