Bowinn wordt mogelijk gemaakt door:

Nieuws
van Bowinn

ICT-studenten verkennen hun rol in de energietransitie bij Bowinn

ICT-studenten verkennen hun rol in de energietransitie Op donderdag 11 november 2021 hebben ROC Friese...

Inspirerend regiobezoek ministeries en bestuurders aan Bowinn

Op vrijdag 5 november 2021 ontving Bowinn een delegatie van de ministeries van Economische Zaken...

Geslaagde bijeenkomst SIH-Noord – bouw bij digitaliseringsslag

Vrijdag 1 oktober 2021 was de aftrap van de eerste bijeenkomst van de Smart Industry...

27 september – Cybersecurity voor bouw en infra

Cybersecurity voor bouw en infra Platforms voor projectmanagement, vergaderen via Zoom of Teams, BIM maar...

Noordelijke bouw en industrie gaan samen digitalisering oppakken

Onder aanvoering van een aantal innovatieve bedrijven ontwikkelt de bouw zich tot een sterke sector...

Circo Track Circulaire Woningbouw

VAN 8 OKTOBER TOT EN MET 12 NOVEMBER 2021 De woningbouw is de komende jaren...

College B en W gemeente Noardeast-Fryslân op werkbezoek bij Bowinn

Dinsdagmiddag 6 juli jl., bracht het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân...

Studenten NHL Stenden Hogeschool presenteren duurzame innovaties in de bouw

We willen graag comfortabel leven en wonen. Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten we tegelijkertijd...

Bowinn en TRIP Advocaten Notarissen sluiten partnership

Bowinn, de campus voor innovatie in de bouw in Dokkum en TRIP Advocaten Notarissen, zijn...

Webinar ‘Bouwen met (bio)composiet terugkijken?

Op 16 juni jl., is er op initiatief van het Composietenplatform en Bowinn een webinar...

Wendbaar Vakmanschap in Noordoost Friesland

woensdag 10 november 2021

Diverse ontwikkelingen, zoals de coronacrisis, laten zien dat bedrijven snel in moeten kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden. Met het project Wendbaar vakmanschap 1e fase werken verschillende bedrijven uit de regio, Bowinn, het Friesland College en het Aeres college (voorheen Nordwin College) samen aan het versterken van hun leercultuur.

Naast veranderende marktomstandigheden vragen technologische ontwikkelingen en automatisering om aanpassingsvermogen en flexibiliteit van werknemers. Een oplossing voor dit probleem is dat bedrijven lerende organisaties worden, waardoor werkende vakmensen wendbaar vakmanschap kunnen ontwikkelen: leren tijdens het werk. Werknemers die in staat zijn om mee te bewegen met de veranderingen in hun vak, organisatie en maatschappij, zijn wendbaar en weerbaar en behouden een goede positie op de arbeidsmarkt.

Met dit project wordt binnen verschillende bedrijven een pilot uitgevoerd om hun te ontwikkelen tot lerende organisaties en het wendbaar vakmanschap te versterken. Vanuit de kennis en ervaringen vanuit deze pilots worden een achttal masterclasses georganiseerd. Deze masterclasses zijn vrij toegankelijk voor alle bedrijven en organisaties uit de regio die interesse hebben in wendbaar vakmanschap en die zich hier verder in willen verdiepen. Met de masterclasses wordt gewerkt aan kennisdeling tussen bedrijven en het onderwijs. Naast kennisdeling wordt met deze masterclasses beoogd om meer bedrijven en organisaties te inspireren en stimuleren om met wendbaar vakmanschap aan de slag te gaan.

Daarnaast wordt er een leiderschapsprogramma Leidinggeven aan wendbaar vakmanschap uitgevoerd om leidinggevenden van bedrijven uit de regio verder te bekwamen in het ontwikkelen van het wendbaar vakmanschap van hun medewerkers. Voor het versterken van het wendbaar vakmanschap in Noordoost Fryslân is het van belang dat bedrijven en onderwijs samen invulling geven aan manieren om het leren in de organisaties te versterken. Het project is erop gericht het wendbaar vakmanschap van werkenden en leidinggevenden in Noordoost Fryslân te versterken door onderwijs en bedrijfsleven op een nieuwe manier te laten samenwerken.

Van deze masterclass zijn tv-opnames gemaakt. Wilt u deze reportage terugzien, klik op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=brmoWQ60AB4

 

Meer informatie is te vinden op: www.wvlo.nl.

‹ Ga terug naar de vorige pagina